Sr. No.CategoryBrandDosage FormCompositionPack DetailView Product Image
45PPIFizo TabletTabletRabeprazole Sodium 20 mg1 x 10 TabletsView Image
46PPIFizo TabletTabletRabeprazole Sodium 20 mg3 x 10 TabletsView Image
47PPIIpozole CapsuleCapsuleOmeprazole USP 20 mg1 x 10View Image
48PPIIpozole CapsuleCapsuleOmeprazole USP 20 mg3 x 10View Image